Dôležitá informácia! Servis, preprava a výroba pokračujú ako obvykle. Objednávky budú doručené v súlade s dátumom uvedeným v obchode!

Reklamácie a vrátenie tovaru

A. Vyvíjame maximálne úsilie na zabezpečenie, že naša ponuka bude obsahovať produkty najvyššej kvality bez akýchkoľvek chýb. Zodpovedáme za akékoľvek vady v súlade s pravidlami stanovenými v ustanoveniach Občianskeho zákonníka (najmä v článku 556 a článku 556 (1) -556 (3) Občianskeho zákonníka).

B. Ak chcete podať sťažnosť na produkt, kontaktujte nás na e-mailovej adrese service@artforma.sk

C. S cieľom skrátiť obdobie reklamácie by sa do správy mali zahrnúť tieto údaje:
· Meno a priezvisko
· Adresa
· Číslo objednávky
· Dátum uzatvorenia zmluvy, ktorá je základom sťažnosti
· Predmet reklamácie
· Fotografia alebo video o poškodení / vadách
· Očakávania týkajúce sa sťažnosti (výmena /vrátenie peňazí/zľava)

D. Sťažnosti sa posudzujú do 14 dní odo dňa ich doručenia. Odpoveď týkajúca sa rozhodnutia o sťažnosti je odoslaná na e-mailovú adresu zadanú pri objednávaní tovaru.

VRÁTENIE

A. Právo na odstúpenie od zmluvy platia do 14 dní od prijatia zásielky. Počas tohto obdobia môže zákazník odstúpiť od nákupu bez udania dôvodu.

B. Ak chcete použíť právo na vrátenie peňazí, napíšte e-mail na adresu biuro@artforma.eu pomocou vyhlásenia o Vašom rozhodnutí o odstúpení od tejto zmluvy. Môžete to urobiť pomocou priloženého vzoru formulára na odstúpenie, ale to nie je povinné. Náklady na doručenie pri vrátení produktu hradí Zákazník. Tovar by malo byť vrátený do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na nasledujúcu adresu: CzechLogistic - ARTFORMA ul. SNP 811/168 01324 Strecno. Nezodpovedáme za poškodenie obsahu počas prepravy, preto odporúčame zásielku poistiť.

C. Účinky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od tejto zmluvy budú zahrnuté všetky náklady vynaložené na nákup výrobku vrátane nákladov na doručenie. Peniaze budú vrátené najneskôr do 14 pracovných dní od dátumu odoslania oznámenia podpore zákazníka. Rovnaká metóda, aká bola použitá pri pôvodnej transakcii, sa použije na vrátenie platby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Máme právo odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým sa nepreukáže, že tovar nebol odoslaný späť.

D. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
Týmto informujem, že odstupujem od zmluvy o kúpe tovaru (prosíme zahrnúť informáci tom, čo nezodpovedá Vašim očakávaniam - chceli by sme v budúcnosti zlepšiť kvalitu našich výrobkov).
- Dátum objednávky a dátum prijatia balíka
- Meno a priezvisko
- Adresa spotrebiteľa
- Dátum