Propagácia -10% s kódom 10promo
service@artforma.sk
Napíšte nám e-mail
Napíšte nám na Messenger
Napíšte nám na WhatsApp

Sťažnosti a vrátenie tovaru

Sťažnosti a vrátenie tovaru

Čas realizácie

5 - 20 pracovné dni

Garantujeme

Dodanie zdarma

Sledujte aktuálne

Stav objednávky

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď ste prevzali tovar alebo keď tovar prevzala tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli. Náklady na doručenie pri vrátení výrobku hradí zákazník. Tovar je potrebné zaslať späť do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na adresu: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Poľsko Telefón: +44 203 808 5213.
Nezodpovedáme za poškodenie obsahu počas prepravy, preto odporúčame zásielku poistiť.
Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.sk, Telefon: +44 203 808 5213) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).

Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak pošlete svoje oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Účinky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy budú zahrnuté všetky náklady vynaložené na nákup výrobku vrátane nákladov na doručenie. Peniaze budú vrátené najneskôr do 14 pracovných dní od dátumu odoslania oznámenia podpore zákazníka. Rovnaká metóda, aká bola použitá pri pôvodnej transakcii, sa použije na vrátenie platby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Máme právo odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým sa nepreukáže, že tovar nebol odoslaný späť.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípade:

Zmluvy, ktorých predmetom plnenia je nerekonštruovaná vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo podľa jeho individuálnych potrieb.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 
 

Pozrite si naše recenzie na