Propagácia -10% s kódom 10PROMO
service@artforma.sk
Napíšte nám e-mail
Napíšte nám na Messenger
Napíšte nám na WhatsApp

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu tovaru. Náklady na doručenie pri vrátení produktu hradí zákazník. Tovar je potrebné zaslať späť do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na adresu: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Poľsko, Telefónne číslo:+44 203 808 5213. Nezodpovedáme za žiadne poškodenie obsahu pri preprave, preto odporúčame poistenie prepravy

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať (FORAM Sp.z o.o.sp.k., Jeziorná 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.sk, Telefon: +44 203 808 5213) Vášho rozhodnutia odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy Vám postačí, ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zašlete informáciu o uplatnení Vášho práva na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

Zodpovedáte za zníženie hodnoty vecí vyplývajúce z ich používania iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania vecí.

  • Právo na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa je vylúčené v prípade:
  • Dohody, kde predmetom služby je neprefabrikovaný predmet vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Pozrite si naše recenzie na  

Tato stránka používa cookies na zabezpečenie správnej a efektívnej realizácie služieb. Môžete obmedziť podmienky pre ukladanie alebo prístup k súborom cookie vo Vašom prehliadači alebo konfiguráciu služby v súlade s pravidlami používania súborov cookie v našich zásadách ochrany osobných údajov, kde tiež tiež kontrolujete pravidlá spracovania Vašich osobných údajov.